Alex Buswijller is in 1948 te Rotterdam geboren.

Hij volgde aan de Vrije Academie in Rotterdam opleidingen in tekenen en grafische technieken. Verder ontwikkelde hij zich door zelfstudie. Sinds 1989 woont en werkt hij in Haarlem, waar hij lid is van de be­roepsver­eni­ging voor beel­dende kunste­naars KZOD (kunst zij ons doel).

Hij is altijd geboeid geweest door de grafische technieken;  linosneden, droge naalden en mezzotinten.

In het grafisch werk heeft de 'jas' een centrale plaats. De 'jas' laat door zijn houding situaties of stemmingen zien waardoor het menselijke trekjes krijgt. Daarnaast krijgen ook stillevens en landschappen steeds meer aandacht, met name in de mezzotint techniek

In zijn olieverfschilderijen is hij op zoek naar ruimte, leegte en stilte. Hij vindt deze langs de kust, in het duin gebied en bij het wad.  Verstilling is hier de basis van de werken.

In de intermezzo's laat hij zich leiden door onverwachte invallen en ontstaat een speelse combinatie van 'jassen' en landschappen.

De tekeningen zijn een oefening in het balanceren met de vorm en de leegte van het landschap. 

 

 

 

 

 

Top