Alex is geboren te Rotterdam. Hij volgde aan de Vrije Academie in Rotterdam opleidingen in tekenen en grafische technieken. Verder ontwikkelde hij zich door zelfstudie. Sinds 1989 woont en werkt hij in Haarlem, waar hij lid is van de be­roepsver­eni­ging voor beel­dende kunste­naars KZOD (kunst zij ons doel).

Hij is altijd geboeid geweest door de grafische technieken;  linosnede, droge naald en mezzotint.


In het grafisch werk heeft de 'jas' een centrale plaats. Dat is vooral te zien in de linosnedes . De 'jas' laat door zijn houding situaties of stemmingen zien, waardoor de jas menselijke trekjes krijgt.

In de nieuwe werken krijgen stillevens en landschappen meer aandacht, met name in de mezzotint techniek.


In de olieverfschilderijen is hij op zoek naar ruimte, leegte en stilte.

Hij vindt deze langs de kust, in het duingebied en bij het wad. 

De nieuwe schilderijen laten meer stillevens zien of scenes die ontstaan door het gebruik van trefwoorden. Onvoorspelbare situaties worden opgeroepen.

Het zoeken naar verstilling is en blijft de rode draad in het werk.
 

 

 

 

 

Top